+

Petice proti cenzuře na internetu

custom.petition.part1


Zde se můžete připojit k petici za záchranu internetu.Co je Článek 13?

Článek 13 Evropské úmluvy o lidských právech (ECHR) je 13. článkem mezinárodní úmluvy na ochranu lidských práv a politických svobod v Evropě. Aktuální návrh Článku 13 dává internetovým platformám povinnost nakládat s autorskými právy jako s vlastníky práv. A dokonce do té míry, že každý nahraný obsah (text, fotografie, video atd.) musí být během nahrávání zkontrolován, aby se zajistilo, že nebudou porušena autorská práva.

article13

Jaké jsou důsledky?


V praxi se v podstatě jedná o automatickou celosvětovou cenzuru. Veškerý nahrávaný obsah na internet prostřednictvím poskytovatelů internetových služeb (Facebook, Twitter, YouTube atd.) bude nejprve kontrolován. Pokud systém najde shodu, zakáže publikování takového obsahu. Nejde jen o celé dílo, ale také o všechny fragmenty, citace, satirické, parodické a kritické použití. Pokud se například někomu nelíbí kritický text, který obsahuje citaci, použije článek 13, aby zabránil jeho šíření.

Pro Evropu už žádný YouTube??

Oficiální text na Youtube.com:

Článek 13 je součástí evropské legislativy o autorských právech vytvořených se záměrem lépe chránit kreativitu a najít účinné způsoby, jak mohou držitelé autorských práv chránit svůj obsah online. Podporujeme cíle článku 13, ale verze napsaná Evropským parlamentem by mohla mít velké nezamýšlené důsledky, které by změnily web takový, jak ho teď známe. Existuje lepší způsob. Dozvěďte se více a nechte zaznít svůj hlas.

article13

#SaveYourInternet


Zde se můžete připojit k petici za záchranu internetu.