Právě jste se ocitli na stránkách digitálního vzdělávacího nástroje “Cesta kávy”, který Vám v desíti modulech představí všechny aspekty této tématiky. Od týmu expertů, skládajícího se z farmářů, učitelů, vědců, pražičů a baristů, se můžete těšit na sérii zajímavých postřehů, týkajících se tohoto fenoménu.

Káva na své cestě zasahuje do mnoha sfér lidské společnosti. Počínaje její významnou ekonomickou rolí v pěstitelskyých zemích, přes její rostlinovědné zařazení, zpracování, pražení a kulturní přesah pro dějiny světa.

Na stránkách se můžete jednoduše orientovat pomocí lišty “Cesta kávy” v horní části obrazovky. Ta rozděluje jednotlivé moduly, ve kterých dále naleznete specifické tematické okruhy.

leva strana

prava strana